Group Members

 

Principal Investigator:

Dr. Qing WANG

Associate Professor, Department of Materials Science and Engineering, National University of Singapore (Since 07/2014); Assistant Professor of Materials Science and Engineering, National University of Singapore (2008-2014); Research Associate, National Renewable Energy Laboratory (NREL), USA (2006-2008); Research Assistant, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland (2002-2006); PhD in Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS), China (1999-2002)


Address: Blk. E2, #05-27, 5 Engineering Drive 2, Singapore 117579

Phone/Fax: +65 6516 7118/6776 3604

E-mail: qing.wang@nus.edu.sg

Research Staff:

Graduate Students:

Former Members:

Graduate Student: Md. Anower Hossain, LIU Yeru, LI Feng, HUANG Qizhao, SHEN Chao, PAN Feng, FAN Li, ZHU Yunguang, YAN Ruiting

Research Fellow: Dr. YANG Guangwu, Dr. Manoj Parameswaran, Dr. Thieu Duc THO, Dr. YANG Zhengchun, Dr. SUN Lidong, Dr. James R Jennings, Dr. PAN Jiahong, Dr. YANG Jing, Dr. PAN Feng, Dr. HUANG Qizhao, Dr. JIA Chuankun, Dr. WANG Xingzhu, Dr. Srinivasa Reddy Mothe

Research Engineer: Ms. Karen KOH Zhen Yu, Mr. Thomas Goh

Visiting Scientist and Student: Mr. Mahmoud Hazem (KSU, Saudi Arabia), Mr. CHAN Xuanhao (Multimedia U., Malaysia), Prof. QIN Wei (HIT, China), A/Prof. LYU Wenhui (Huzhou Univ.), A/Prof. XIE Zhipeng, Ms. CHEN Yan (HIT)

Mingyue ZHOU (2015)

Sisi WU (2017)

Xun WANG (2017)